Cách chăm sóc cây đại phú gia

admin
118 Views

  Cách chăm sóc cây đại phú gia.   Cách chăm sóc cây đại phú gia phù thuộc vào vị trí đặt cây và trồng cây. Những yếu tố ảnh hưởng tới cây thường là ánh sáng, nhiệt độ, lượng nước và đất trồng. Ánh sáng: Cây đại phú gia là loại cây ưa ánh.

CÁCH CHĂM SÓC CÂY CAU THÁI

admin
98 Views

Cách chăm sóc cây cau thái. Nước tưới:  Lượng nước tưới tùy thuộc vào vị trí và cách chăm sóc cây cau thái bên trong hay ngoài nhà. Thông thường khi trồng cây ngoài nhà thì lượng nước tưới sẽ nhiều hơn so với trong nhà. Với cây ngoài trời thì nên tưới nước mỗi.

X