CÁCH CHĂM SÓC CÂY CAU THÁI

admin
103 Views

Cách chăm sóc cây cau thái. Nước tưới:  Lượng nước tưới tùy thuộc vào vị trí và cách chăm sóc cây cau thái bên trong hay ngoài nhà. Thông thường khi trồng cây ngoài nhà thì lượng nước tưới sẽ nhiều hơn so với trong nhà. Với cây ngoài trời thì nên tưới nước mỗi.