Chăm sóc hoa hồng qua 3 mùa trong năm

hitona
4219 Views

Chăm sóc hoa hồng vào mùa xuân Cắt tỉa Việc cắt tỉa vào mùa xuân là nguyên tố chính. Nếu bạn bỏ qua điều đó, hoa hồng trở nên già, ngừng hình thành các chồi mới trên thân và phát triển hoa Thời gian tốt nhất để cắt tỉa là khi hoa nở hoa. Chăm sóc.