Các loại cây cảnh Noel được trồng phổ biến trong mùa Giáng sinh là cây trạng nguyên, tùng thơm, tùng bách tán và sơn tùng…. Trong đó cây