Hiển thị kết quả duy nhất

trạng nguyên này có độc không?