Phân Bón Cho Cây Hoa Hồng

Phân bón cho cây hoa hồng Phân bón cho cây hoa hồng là loại phân bón đặc biệt chỉ dành riêng cho cây hoa hồng. Có 2 loại phân bón chính: Phân non và phân già. Hỗn hợp thành phần trong phân non và phân già sẽ được miêu tả cụ thể bên dưới. Công.

còn hàng
230,000 VNĐ Thêm vào giỏ