Hồng cổ Đà Lạt

Hồng cổ Đà Lạt Hồng cổ Đà Lạt là loại hồng cổ bản địa của Việt Nam. Cây đã có từ rất lâu trên mảnh đất Việt. Không như những loại hồng cổ khác, vân khôi, cổ hồng đào hay cổ Sapa do người Pháp đem vào trồng ở Việt Nam. Hoa hồng cổ Đà.

còn hàng
Đọc tiếp