Hồng thân gỗ

Hồng thân gỗ Hồng thân gỗ là loại hoa hồng bụi, dáng thân to sống lâu năm. Đa phần hồng thân gỗ là các loại hồng cổ như cổ Sapa, cổ vân khôi, cổ hồng đào, cổ Huế, cổ Đà Lạt, hồng nhung Cổ…. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều giống hồng thân.

còn hàng
Đọc tiếp